Coronavirus: Hulp nodig of bieden? Bezoek deze website!

  • 408

Hulp nodig of hulp bieden in Twenterand:

www.mannacoronahulp.nl

Het coronavirus leidt tot veel vragen, ook over de gevolgen voor Twenterand. Veel organisaties werken samen om besmettingen te voorkomen en de gevolgen van het nieuwe virus te beperken, zo ook in onze gemeente.

In tijden van een crisis worden de beste ideeën geboren en zien we ineens samenwerkingen ontstaan, die we voorheen niet zagen. Zodoende kwam ook het idee om een platform te ontwikkelen voor mensen met een hulpvraag, in dit geval gericht op het Corona virus. Denk hierbij aan boodschappen doen, sociaal contact met eenzame mensen, huisdieren uitlaten, medicijnen ophalen, gras maaien, etc. Eén van de manieren om samen te werken en om besmettingen te voorkomen is te zorgen voor mensen die kwetsbaar zijn! Daarom heeft stichting Manna het initiatief genomen om een website in het leven te roepen die hulpvragers en vrijwillige helpers met elkaar verbindt: www.mannacoronahulp.nl

Op de website kunt u zich aanmelden als u hulp nodig heeft of hulp wilt bieden, vrijwilligers zorgen ervoor dat er een match wordt gemaakt tussen hulpvrager en hulpbieder per woonkern in Twenterand.

Dit virus doet veel met onze maatschappij. Elkaar zoveel mogelijk helpen is belangrijk. In Twente kennen we het Noaberschap. Laten we op deze manier dan als Noabers voor elkaar zorgen, zo kunnen we samen verdere verspreiding van het virus voorkomen!

De samenwerkende partners van Stichting Manna zijn: gemeente Twenterand, Helpende Handen, ZorgSaamTwenterand, #Nietalleen en Bandwerk.