Algemeen

Wat in 2004 is begonnen met vier vrouwen en een garage is sinds 2008 uitgegroeid tot een stichting die wordt ondersteund door heel veel plaatselijke kerken, particulieren en bedrijven en waar vele vrijwilligers actief in werkzaam zijn.

Stichting Manna, in de volksmond ook wel de voedselbank van Twenterand genoemd.
Een interkerkelijke stichting met een evangelische identiteit waar iedereen die hulp nodig heeft welkom is!
Door middel van verschillende projecten steunt stichting Manna de inwoners van Twenterand die op (minder dan) bijstandsniveau moeten leven.

Stichting Manna heeft een dagelijks bestuur bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester, en een algemeen bestuur bestaande uit een aantal leden.

Leden dagelijks bestuur:
Voorzitter: Ria Dekker
Penningmeester: Wiebren van Abbema
Secretaris: Lida Kreiter

Leden algemeen bestuur:
Gerard Hulsegge (Coordinator Aanvraag)
Gerrit Fransen (Inkoop)
Herma Roelofs (Coordinator Manna Fashion en Happy Kids)
Alice Beuving

Wilt u in contact komen met het bestuur mail dan naar info@voedselbanktwenterand.nl

Stichting Manna