Manna - Family care

Eerstvolgende uitgifte:
vrijdag 7 oktober
clienten Westerhaar, Vriezenveen
vrijdag 14 oktober
clienten Vroomshoop, Den Ham

tijdstip: 17.00 - 18.00 uur

Locatie: De Linde, Linderveld 4A Vroomshoop

Onze uitgiftelocatie:
De Linde
Linderveld 4a
Vroomshoop
06 12468888

Kijk voor een locatiekaartje onder Contact/adressen

Onder Family Care verstaan wij de hulp die geboden wordt aan personen om hen een steuntje in de rug te geven bij het oplossen van hun financiële problemen. Dit doen wij ondermeer door het tijdelijk ondersteunen in de basisbehoeften door bijv. het schenken van onze boodschappenpakketten.

Werkwijze

Via een professionele hulpverlenende instantie, zoals bijv. Bewindvoerders, Maatschappelijk Werk, Leger des Heils, Stichting Boot en diaconieën, kan een gezin bij ons worden aangemeld door middel van een Aanvraagformulier Ondersteuning.

Het formulier mag eventueel ook door particulieren zelf worden ingevuld. Bij voorkeur het formulier per mail naar ons opsturen. Wij proberen binnen 5 werkdagen de aanvraag te beantwoorden en/of verwerken. 

Enige handige contactinformatie vindt u hier:
https://www.manna.nu/hulpverlende-instanties.html

Om in aanmerking te komen dient u te voldoen aan de criteria die door Voedselbanken Nederland zijn opgesteld. De aanvrager/hulpverlener kan door het invullen van de inkomenstoets op het aanvraagformulier beoordelen of iemand binnen de criteria valt.  Het is verplicht om deze in te vullen en mee te sturen met de aanvraag. Bij twijfel of onduidelijkheid vragen wij om een financieel overzicht van de voorafgaande twee maanden van bijv. stadsbank of bankrekening mee te sturen. In het geval van budgetbeheer is het verplicht een budgetplan mee te sturen.

Het is de bedoeling dat wordt aangegeven hoe lang de hulp naar verwachting noodzakelijk is. Na maximaal zes maanden wordt via de hulpverlener getoetst of de hulp nog steeds noodzakelijk is. Hulp wordt in principe geboden voor een periode van maximaal drie jaar.

Criteria per 1 januari 2022

Klik HIER hier voor de criteria

Gemeentelijke regelingen

De gemeente Twenterand heeft voor minima diverse minimaregelingen vastgesteld. Via onderstaande link vindt u de meest actuele gegevens hierover.
https://www.twenterand.nl/inwoner/minimaregelingen_46632/

Uitgifte

De pakketten kunnen één keer in de 14 dagen, op donderdagavond, afgehaald worden uit het depot van Manna gevestigd in de Linde te Vroomshoop. 
De data van uitgiftes en adresgegevens van het depot krijgt men doorgestuurd van de hulpverlener of begeleider zodra de aanvraag door ons wordt gehonoreerd.

Een ingevuld formulier bij voorkeur per mail sturen naar:

aanvraag@manna.nu

Postadres:

Stichting Manna
p/a Gerard Hulsegge
De Reiger 5
7671 WN Vriezenveen

Ook voor vragen kunt u hier terecht.

Stichting Manna