Voedselbankuitgifte onder Coronaregels

  • 407

De afgelopen tijd bepaalt het coronavirus het openbare, dus ook ons privéleven. Nagenoeg alle activiteiten worden afgelast en mensen wordt aangeraden ook de sociale contacten in kleine kring zo veel mogelijk te beperken. Gelukkig kunnen we nog wel “gewoon” naar de supermarkt. 

In deze roerige tijden hebben we er als stichting Manna voor gekozen om als het even kan de uitgifte van voedselpakketten door te laten gaan. Juist nu willen we onze cliënten niet in de steek laten. Het is begrijpelijk dat een aantal vrijwilligers ervoor kiest om het risico van besmetting niet groter te maken dan het al is, onder andere vrijwilligers die in de zorg werken. Gelukkig waren er deze week voldoende vrijwilligers aanwezig om op woensdagavond de pakketten klaar te maken voor de volgende dag. Wel in een big shopper dit keer, zodat de boodschappen tijdens de uitgifte gemakkelijk mee gegeven konden worden.

De uitgifte op donderdagavond 19 maart verliep hierdoor soepel. Buiten werden de cliënten begeleid naar een parkeerplaats, en in de rij werd men gevraagd de inmiddels bekende anderhalve meter afstand te nemen. Ook werden er niet meer dan drie cliënten tegelijk naar binnen gelaten. Iedereen werkte hier vol begrip aan mee, en daarvoor willen we cliënten en vrijwilligers bedanken. Hierdoor was deze uitgifte onder speciale omstandigheden een succes!