Een gezegend 2017!

  • 200

Het afgelopen jaar zijn we als stichting Manna rijk gezegend in de vorm van inzet, middelen, geestelijke ondersteuning en andere vormen van betrokkenheid. In 2017 hopen we opnieuw op de steun te kunnen rekenen van iedereen die ons en onze cliënten een warm hart toedraagt. We kunnen niet zonder deze steun van u als particulier, kerken, ondernemer, overheid, hulpverlenende instantie, vrijwilliger of welke relatie u ook met ons heeft. Mogen we weer op u rekenen?