Kerstactie 2014

  • 61

Beste hulpverleners, begeleiders en alle andere betrokkenen,

Via deze brief willen wij u op de hoogte brengen van de komende Kerstactie 2014.

Ook dit jaar gaan wij als Stichting Manna weer onze jaarlijkse Kerstactie houden. Echter: alleen voor de gezinnen die bij Manna Family Care ook een regulier pakket kunnen halen.
Dus dit jaar kunt u NIET, zoals voorgaande jaren, mensen bij ons aanmelden voor een Kerstpakket die normaal gesproken net buiten de criteria voor een pakket van onze Stichting vallen.


Het bestuur van Stichting Manna  heeft deze beslissing moeten nemen om financiële redenen. We zijn zeker niet over één nacht ijs gegaan en hebben alle zeilen bijgezet om voldoende draagkrachtig te zijn om net als voorgaande jaren iedereen van een Kerstpakket te kunnen voorzien. Daarom doet het ons pijn u te moeten meedelen dat dit helaas echt niet binnen onze mogelijkheden ligt. We willen er hoe dan ook altijd zijn voor de echte minima en daarom moeten mensen die het nét iets beter hebben dit jaar een pakket ontberen.

Zou u deze brief binnen uw organisatie, kerk of instelling kunnen doorsturen aan uw collega's zodat zoveel mogelijk mensen op de hoogte worden gebracht van de invulling van de actie dit jaar?

We hopen volgend jaar wel weer in de gelegenheid te zijn om alle gezinnen die volgens u in aanmerking komen voor een kerstpakket weer te kunnen bedienen. Maar helaas lukt dat dit jaar echt niet!!!

Met vriendelijke groet,


Namens het bestuur:

Gerard Hulsegge
Coördinator Stichting Manna