Vrijwilliger bedankt!

  • 480

Vrijwilliger: jij bent Manna!

 

Overvloed

De wonderbare spijziging
Een alom bekend verhaal
Een menigte heeft honger
Maar Jezus voedt hen allemaal

Geen brood uit de hemel
Nee Manna was er niet
Enkel door brood en wat visjes
Waardoor Jezus nu voorziet

Toch was dit keer nodig
D
at de jongen het Hem gaf
En Jezus brak en deelde
Een overvloed bleek achteraf

Nu zijn wij het Manna samen
Ieder met een eigen talent
Deze talenten aan God gegeven
Maken Hem bij de ander bekend

Jezus voegt de talenten samen
Zodat het vele monden voedt
Versteld moeten wij dan beamen
Ja ook nu is er weer overvloed