Gemeente stelt mondkapjes beschikbaar voor Manna-clienten

  • 461

De gemeente Twenterand heeft, naar aanleiding van een verzoek hierover vanuit Manna, 600 mondkapjes beschikbaar gesteld voor gezinnen die gebruik maken van de voedselbank. Tijdens de uitgifte op donderdag 29 oktober a.s. krijgt iedereen huishouden voor gezinsleden van 13 jaar en ouder 2 wasbare mondkapjes verstrekt. De vorige uitgifte bleek dat lang niet elke client een mondkapje bij zich had. Er zijn toen door Manna eigen mondkapjes uitgedeeld.

De gemeente voldoet hiermee aan de oproep van de rijksoverheid, om gratis mondkapjes te verstrekken aan minimagezinnen. Er zijn 2000 mondkapjes besteld. Manna heeft bij de gemeente aangeboden om te helpen in de distributie. De bedoeling is om zolang dit nodig is ook nieuwe clienten mondkapjes aan te bieden.