Manna uitgenodigd voor feestelijke uitreiking Akkerfonds

  • 446
  • 444
  • 445

Jaarlijks keert het bestuur van Christelijk Boekenhuis De Akker en Stichting De Zaaier een deel van de winst uit via het Akkerfonds aan goede doelen uit Twenterand e.o.voor nieuwe initiatieven op het terrein van Evangelisatie en Diakonaat. Maandagavond 29 en dinsdagavond 30 juni zijn op feestelijke wijze de cheques aan de vertegenwoordigers van de 28 goede doelen overhandigd. Dit jaar moest de uitreiking Corona-proof verlopen,dus volgens de richtlijnen van het RIVM. Daarom waren er deze keer maar liefst 6 verschillende sessies, in groepen met elk 4 a 5 goede doelen. Stichting Manna was ook uitgenodigd om een cheque in ontvangst te nemen. De hoogte van het bedrag wordt later bekend gemaakt.

De vertegenwoordigers van de goede doelen vertelden elkaar kort waar ze zich precies voor inzetten en het bestedingsdoel van de bijdrage uit het Akkerfonds. Geweldig om te horen dat zoveel vrijwilligers in Twenterand en omgeving op verschillende terreinen hun inzet tonen: plaatselijk, voor binnen- en buitenland. Na het uitdelen van de cheques zijn er per uitreiking foto’s gemaakt en werd onder het genot van een hapje en een drankje nog gezellig nagepraat en ervaring uitgewisseld.

Vooral dankzij de inzet van de ruim 60 vrijwilligers die werkzaam zijn in De Akker en goede klanten is het mogelijk om jaarlijks een deel van de winst te investeren in diaconaat en evangelisatie. Wij als stichting Manna zijn blij met zulke initiatieven!