Project website Manna Coronahulp ontvangt 10.000 euro van het Oranje Fonds

  • 432

Nadat begin maart de corona-crisis uitbrak nam Stichting Manna het initiatief om een website in het leven te roepen die hulpvragers en vrijwillige helpers met elkaar verbindt om zo elkaar te helpen in tijden van nood: www.mannacoronahulp.nl. Om dit project uit te kunnen voeren en te onderhouden werd een aanvraag ingediend bij het Oranje Fonds en dit initiatief is beloond met een donatie van 10.000 euro!

Om het project te starten heeft de gemeente Twenterand een bijdrage geleverd. De website is zo ontworpen dat hulpvraag of hulpaanbod erg eenvoudig is en er op een laagdrempelige manier hulp gevraagd of geboden kan worden. De samenwerkende partners van Stichting Manna zijn: gemeente Twenterand, Helpende Handen, ZorgSaam Twenterand, #Nietalleen en Bandwerk.

Dankzij de royale bijdrage van het Oranje Fonds kon de website verder ontwikkeld worden en kan deze worden onderhouden, de onkosten zijn gedekt. Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het zoveel mogelijk mensen en organisaties die zorgen dat niemand er alleen voor staat. De steun bestaat uit inspiratie, advies, kennis en geld. Het Fonds kan dit doen dankzij o.a. de Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij, Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Er is nu een groep van vijftig vrijwilligers over de hele gemeente die zich hebben aangemeld als vrijwilliger en per woonkern is een coördinator ingesteld. Hoewel het niet storm loopt met de hulpvragen wordt de website door velen gewaardeerd. Inmiddels is er een teruggang van het aantal besmette inwoners en wordt de hulpvraag minder. Maar wanneer er een tweede golf zou komen, wat niet te hopen is, dan is er in ieder geval een website en organisatie die klaar staat. De website blijft de komende jaren in de lucht, zodat bij b.v. een pandemie of andere extreme omstandigheden er een website is voor hulpvraag en hulpaanbod.

Door de coronacrisis is het aantal mensen dat een beroep moet doen op de voedselbank ook gestegen, met name is er hulpvraag bij ZZP’ers. Extra hulpvraag betekent ook meer vrijwilligerswerk en enkele vrijwilligers die zich via de Manna Coronahulp hebben aangemeld, steken nu hun handen ook uit de mouwen bij de voedselbank. Dit laat zien dat mensen er voor elkaar willen zijn, elkaar zoveel mogelijk helpen, vooral in tijden van crisis, blijft belangrijk!