Dankbaar Manna mag doorgeven

  • 348
  • 346
  • 347
  • 345
  • 344

De afgelopen periode mochten we als stichting Manna weer veel giften ontvangen, zowel financieel als in natura. Mede dankzij al deze giften konden we onze cliënten met Kerst verblijden met een rijk gevuld pakket met veel extra's en een kerstdoos. Maar daar hield het niet mee op. Ook ruim 150 Twenterandse huishoudens, die normaal niet voor een pakket in aanmerking (willen) komen, konden dit jaar een extra boodschappen en een kerstdoos ophalen, of werd hen bezorgd door hun aanvragende kerk of organisatie. 

Wat is er nu mooier dan al deze giften doorgeven aan mensen die vooral met Kerst wel wat extra's kunnen gebruiken. Kijk, dat is nou dankbaar werk! Mede mogeljk gemaakt door al onze vrijwilligers.