Cheque Rabobank clubkas campagne uitgereikt!

  • 319
  • 318
  • 317

Vandaag ontvingen we uit handen van Hans Bakker van de ledenraad van Rabobank Noord en West Twente de cheque n.a.v. de afgelopen periode gehouden clubkas campagne. Cliënten van de Rabobank konden maximaal drie stemmen uitbrengen op een favoriet goed doel.

Als stichting Manna mochten we opnieuw ervaren breed door de Twenterandse samenleving gesteund te worden. We mochten maar liefst € 1.100,25 in ontvangst nemen, een bedrag dat nagenoeg gelijk is aan vorig jaar. Dit geeft aan dat we waarschijnlijk een trouwe achterban hebben. Iedereen bedankt voor de uitgebrachte stemmen, maar natuurlijk ook dank aan de Rabobank die wederom te kennen geeft midden in de samenleving te willen staan!