Home

Eerstvolgende uitgifte voedselpakketten:  

donderdag 24 juni 2021
Locatie: De Linde, Linderveld 4A Vroomshoop

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klik hier voor Maatregelen Coronavirus Clienten

Klik hier voor Maatregelen Coronavirus Vrijwilligers

  

Hulp nodig of hulp bieden in Twenterand:

klik hier voor de website www.mannacoronahulp.nl

info: https://www.manna.nu/nieuws/183

Ook als stichting Manna hebben we nagedacht over te treffen maatregelen i.v.m. het Coronavirus. Het bestuur heeft besloten de uitgifte van de voedselpakketten gewoon door te laten gaan!

Wel zal de uitgifte anders gaan dan gewoonlijk. Zie hiervoor bijgevoegd protocol. Belangrijk punt voor de cliënten:

“Ingeval van ziek zijn / griepachtige klachten (koorts en of luchtwegklachten als hoesten, kortademigheid en longontsteking) vóór afhalen voedselpakket contact opnemen met Stichting Manna, mobiel nummer 06-12468888”

In ieder geval: bij een vermoeden van besmetting het pakket op laten halen door een vervanger.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Aan het einde van het geld nog een stukje maand over"

Een uitdrukking die u vast wel bekend in de oren klinkt.

Armoede in Nederland wordt vaak ontkend, want niemand hoeft in dit land arm te zijn, toch?
Er is een sociaal minimum, er zijn voorzieningen waar men gebruik van kan maken om rond te kunnen komen, toch?

Wat is nou eigenlijk armoede?
Mensen zijn arm wanneer de materiële, culturele en sociale middelen onvoldoende zijn om op een manier te leven die als minimaal aanvaardbaar wordt gezien in de samenleving waarin men leeft.
(definitie van de Commissie Europese Unie 1989)

Steeds meer mensen leven tegenwoordig in financiële onzekerheid. Dit kan zijn als gevolg van bijvoorbeeld echtscheiding, verlies van baan door faillissement of ontslag, ziekte, verslavingen of gewoon domme pech!
Zomaar iemand, uit onze omgeving, waarbij de nood hoog is en een boodschappenpakket en ondersteuning geen luxe maar een noodzaak is!

Stille armoede kan alle positieve gedachten uit het hart verdringen. Niet mee kunnen doen, betekent eigenlijk dat je niet helemaal mens bent! Door deze mensen te helpen willen wij ze weer hoop geven voor de toekomst en zin in het leven. Aan anderen geven is uiteindelijk het beste wat je aan jezelf kunt geven!

Met vriendelijke groet,

Stichting Manna

Stichting Manna