Nieuwe bestuursleden voor stichting Manna

  • 615
  • 614
  • 613

Als stichting Manna zijn we dankbaar en blij dat we de afgelopen periode maar liefst drie nieuwe bestuursleden mochten verwelkomen. Ria Dekker-Averesch uit Vriezenveen heeft letterllijk en figuurlijk de voorzittershamer overgenomen van Bertus Akse die per januari gestopt was, nadat hij deze functie vanaf de oprichting in 2008 bekleed had. Ria voelde zich echt geroepen om deze taak op zich te nemen.

Verder heeft penningmeester van het eerste uur Bert Hemmer zijn taak mogen overdragen aan Wiebren van Abbema uit Den Ham. Na 13 jaar naar volle tevredenheid de functie van penningmeester te hebben bekleed, en zich daarnaast ook op andere vlakken binnen de stichting ingezet te hebben, werd het voor Bert tijd het stokje over te dragen. We zijn Bert dankbaar voor de inzet van zijn talenten al die jaren. In Wiebren hebben we een eveneens betrokken bestuurslid teruggekregen. 

Daarnaast is Alice Beuving uit Westerhaar toegetreden tot het bestuur waarin zij momenteel verschillende vertegenwoordigende taken op zich neemt. Met haar is Manna verrijkt met een gedreven bestuurslid dat zich evenals Ria geroepen voelde om zich op deze manier in te zetten voor de doelgroep.

We zijn natuurlijk bijzonder blij met zowel Ria, Wiebren als Alice. We hopen dat hun passie zal bijdragen aan het doel van stichting Manna, dat kort gezegd inhoudt mensen in financieel moeilijke en onzekere tijden te helpen en hoop te geven voor de toekomst en zin in het leven.