Coronavirus: Uitgifte pakketten gaat voorlopig door!

  • 405

Ook als stichting Manna hebben we nagedacht over te treffen maatregelen i.v.m. het Coronavirus. Het bestuur heeft besloten de uitgifte van de voedselpakketten vooralsnog door te laten gaan!

Wel zal de uitgifte vanaf a.s. donderdag 19 maart anders gaan dan gewoonlijk. Zie hiervoor bijgevoegd protocol. Belangrijk punt voor de cliënten:

“Ingeval van ziek zijn / griepachtige klachten (koorts en of luchtwegklachten als hoesten, kortademigheid en longontsteking) vóór afhalen voedselpakket contact opnemen met Stichting Manna, mobiel nummer 06-12468888”

In ieder geval: bij een vermoeden van besmetting het pakket op laten halen door een vervanger.

Onze afdelingen Manna Fashion (kinderkleding) en Manna Happy Kids (verjaardagsdozen) zijn voorlopig wel gesloten!