Vakantietasjes voor Manna-gezinnen

  • 377
  • 376
  • 375

Veel kinderen van gezinnen uit onze doelgroep kunnen niet op vakantie. Wanneer andere kinderen vertrekken naar zonnige oorden blijven zij thuis achter, meestal zonder de mogelijkheid er even tussenuit te gaan.

Het Diaconaal Platform Twenterand, een samenwerkingsverband van de diaconieën van de Twenterandse kerken, heeft het plan opgevat om ook hen iets te bieden. Voor In totaal zo'n 180 kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar heeft men een Vakantietas samengesteld met een leuke inhoud, welke is bekostigd door diverse diaconieën en enkele sponsors. Hierbij is rekening gehouden met twee leeftijdscategorieën: 0 t/m 12 en 13 t/m 17 jaar.

Vanavond worden de tasjes tijdens de uitgifte in Vriezenveen uitgereikt, en komende week in Vroomshoop aan de overige gezinnen. Als stichting Manna vinden we dit natuurlijk een prachtig initiatief!