Spontaan bezoek Sint en pieten aan Manna-inpakteam

  • 262

Gisteravond was het inpakteam druk bezig met het vullen van de kratten voor de uitgifte van deze week toen de  werkzaamheden werden onderbroken door een spontaan bezoek van Sinterklaas en een aantal van zijn pieten. "Ook in Spanje is de inzet van de vele Manna-vrijwilligers bekend", aldus de Sint. "Ondanks de drukken werkzaamheden van deze weken hebben we nog even tijd gevonden vanavond bij dit team om bezoek te gaan. Met dit bezoek willen we waardering uitspreken voor alle Manna vrijwilligers." Nou, hier sluiten we ons natuurlijk van harte bij aan!