Maatregelen Coronavirus clienten

MAATREGELEN VOOR CLIENTEN IVM CORONAVIRUS

- Ingeval van ziek zijn / griepachtige klachten (koorts en of luchtwegklachten als

hoesten, kortademigheid en longontsteking) vóór afhalen voedselpakket

contact opnemen met Stichting Manna, mobiel nummer 06-12468888

- Bij aankomst de aanwijzingen van de vrijwilligers opvolgen: afstand houden

tussen personen in de wachtrij (ten minste 1 meter); Niet meer dan 3 mensen

tegelijk naar binnen, het liefst 1 persoon per gezin

- Tijdens het afhalen de inmiddels bekende voorzorgen in acht nemen:

= draag een mondkapje

= geen handen schudden

= niezen en hoesten in de binnenkant van de elleboog

= gebruik papieren zakdoekjes (éénmalig)

- Om besmetting te voorkomen streven we naar het beperken van het onderling

contact (advies RIVM).

Stichting Manna