Uitgiftedata 2018

In 2018 worden de voedselpakketten nog op de volgende data uitgegeven

donderdag 29 november

donderdag 13 december

vakantie

Stichting Manna