Nieuwsbrief

 
   
  Manna.nu
Nieuwsbrief
 
 
         


 
 
 

Inzet vrijwilligers drijvende kracht Manna

In het voorjaar mochten met 45% van de stemmen de Publieksprijs Vrijwilligerswerk Twenterand in ontvangst nemen tijdens de vrijwilligersmarkt, een enorme opsteker voor onze vrijwilligers, waarvan de meesten al langere tijd zich gemotiveerd inzetten voor Stichting Manna! Al het werk dat bij Manna wordt gedaan gebeurt belangeloos door vrijwilligers en het behoeft geen betoog dat we trots zijn op deze drijvende kracht achter onze organisatie en natuurlijk zijn we ook blij dat er op ons gestemd werd, dank daarvoor! In april werden de vrijwilligers nog eens in het zonnetje gezet tijdens de jaarlijkse vrijwilligersavond bij Harwig in Den Ham, ook dit jaar werd deze avond in zijn geheel gesponsord door Koskamp B.V.

 

Felicitaties namens de Rabobank met de Publieksprijs Vrijwilligerswerk Twenterand

 

 

 

Geld Raboclubkascampagne besteed

Er kon nog meer gestemd worden, ook dit jaar nam Manna weer deel aan de Raboclubkascampagne en in mei mochten we uit handen van Hans Bakker een mooie cheque van 1100,25 euro in ontvangst nemen. Samen met het geld van de vorige campagne hebben we inmiddels twee grote vriezers kunnen aanschaffen voor Manna Care, de oude vriezers waren aan vervanging toe en nu zijn er weer  mogelijkheden voor tijdelijke opslag van voedsel. De Rabobank had nog een  ludieke actie: Run for food. Tijdens hardloopevents in Twenterand wordt voor ieder kind dat deelneemt aan de run een zak appels aan Manna geschonken. Er deden veel kinderen mee aan de Twenterandrun en daarmee werden er 500 zakken appels gedoneerd en bij de triatlon Vroomshoop  84 zakken appels, gefaseerd uitgedeeld bij de 14-daagse uitgifte.

Manna was actief met een marktkraam op de Kuiermarkt in Vroomshoop en de Boerenmarkt in Vriezenveen, er werd een stand ingericht van Manna, door verkoop van spulletjes en loten kwamen er mooie bedragen binnen voor het goede doel!

 

Veel giften ontvangen

Bijzonder dat we door zoveel mensen gesteund worden, we hebben de afgelopen maanden veel giften ontvangen. We zijn ervan afhankelijk en de betrokkenheid van velen met Manna stemt tot dankbaarheid.

Ook dit jaar deelden we in de opbrengst van het Akkerfonds: een cheque van 100 euro voor Happy Kids en 100 euro aan bonnen van De Akker en enkele kaarten, een welkome aanvulling!

Voordat het nieuwe schooljaar begon kregen we een mooi bericht van de Roetgerink Foundation: 'wij zorgen ervoor dat kinderen uit Manna-gezinnen die naar de middelbare school gaan gewoon mee kunnen doen'. We mochten een laptop, een fiets en een tablet voor hen in ontvangst nemen, evenals enkele rugtassen en waardebonnen om schrijfmateriaal mee te kunnen kopen. Geweldig toch?

In Den Ham werden door de PKN zegeltjes van de Jumbo gespaard voor  zwembadactie De Groene Jaeger  en dankzij de donatie van tienbadenkaarten was er zwembadpret voor iedereen, mooie actie!

Door Pack Center werden we gesponsord met 100 kartonnen dozen, deze worden gebruikt voor ons Happy Kids Project!

Kleurplezier dankzij Kees Smit Tuinmeubelen: we ontvingen bijna 700 kleurboekjes om in de Happy Kids dozen te doen, we zijn er blij mee!

Van de GK Den Ham ontvingen we ruim 230 dagboeken die mensen mee kunnen nemen bij het ophalen van het decemberpakket, een mooie gift.

 

Mensen voor Mensen: hart voor Manna

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Almelo reikte de Stichting Mensen voor Mensen cheques uit aan verschillende goede doelen en zij lieten ook hun hart spreken voor Stichting Manna: we mochten maar liefst twee cheques van 5000 euro in ontvangst nemen, 5000 euro voor Manna Care en 5000 euro voor Manna Fashion, een geweldige gift! Dankzij deze giften kunnen we veel extra's doen voor de arme kant van Twenterand, o.a. in de feestelijke decembermaand, ook voor gezinnen die net niet in aanmerking komen voor een voedselpakket en we zijn dankbaar voor deze betrokkenheid met ons werk! Bovenop deze gift konden er ook nog cadeautjes worden uitgezocht voor het Happy Kids Sinterklaas project, zodat Sinterklaas voor alle kinderen een blij feest is, Mensen voor Mensen maakt haar naam waar!

 

 

Kinderen van OBS De Bloekstoeke uit Westerhaar kwamen in actie voor Happy Kids en zamelden cadeautjes in voor dit project.  Woensdag 28 november brachten zij maar liefst 7 volle dozen met kleine cadeautjes bij Manna Fashion, de locatie van waaruit de Happy Kids dozen worden verzorgd. Het werd een feestelijk onthaal, waarbij de strooipiet zich ook van zijn beste kant liet zien. Blokstoeke bedankt!!

 

AVG

Zoals bij iedere organisatie was ook bij Manna de AVG een hot item dit jaar. Dankzij een vrijwilliger die hier veel tijd in heeft gestoken zijn we AVG proef. Het betekende ook dat alle adressen die een nieuwsbrief kregen toestemming moesten geven om deze te blijven ontvangen, mensen die niet hebben gereageerd krijgen deze nieuwsbrief dus niet meer. Mochten er mensen in uw omgeving zijn die graag informatie willen ontvangen over onze stichting dan kunt u ze wijzen op de mogelijkheid zich te abonneren op de nieuwsbrief via de site www.manna.nu.

 

 

Lions Club Twenterand zamelt Douwe Egberts punten in

De Lions Club Twenterand zamelt in de supermarkten weer Douwe Egberts punten in voor Manna, hiermee kan koffie worden aangeschaft. Heeft u de actie gemist, u kunt ze altijd inleveren bij Manna.

 

Manna Family Care

Bij Manna Family Care is een nieuwe regel ingevoerd: als een cliënt tweemaal achter elkaar zijn of haar pakket niet ophaalt kan er de twee maanden daarna geen pakket worden opgehaald, er zal dan opnieuw een aanvraag moeten worden ingediend. Op deze manier willen we voorkomen dat er onnodig pakketten klaargemaakt worden en wordt er geen voedsel verspild.

In de afgelopen maanden vonden weer veel Acties Geef plaats en vanaf deze plek willen we iedereen nog eens hartelijk bedanken die dit mogelijk heeft gemaakt: de vrijwilligers die in de supermarkt staan voor Manna en de gevers die boodschappen doneren: hartelijk dank! Ook dank aan alle kerken die een actie organiseerden in de eigen gemeente, er zijn al veel kerken die op vaste dagen voedsel inzamelen voor Stichting Manna, ook iedereen die hierbij betrokken is willen we bedanken. Behalve deze voedselacties wordt er ook veel gecollecteerd in de kerken, zonder al deze hulp was het niet mogelijk om ons werk te blijven doen. Stichting Manna is mede ontstaan vanuit het Diakonaal Platform Twenterand, een samenwerkingsverband van alle kerken in Twenterand, en inmiddels worden meerdere organisaties ondersteund vanuit dit platform. In oktober werden tijdens de diakonale zondag presentaties gegeven in verschillende kerken in Twenterand over Waypoint, Stichting Vluchtelingenwerk, Stichting BOOT en Stichting Manna om zo het werk van de  stichtingen onder de aandacht te brengen.

We noemen een paar getallen om een indruk te geven wat er ingezameld werd tijdens de acties Geef in de supermarkt: Bij de Jumbo in Den Ham werden 27 kratten met voedsel ingezameld dankzij de vrijwilligers, door een actie bij de Supercoop in Vroomshoop werden 45 kratten gevuld en dankzij twee dagen flyeren bij de Jumbo in Vriezenveen werden 106 kratten in ontvangst genomen, waarbij er ook financiële giften waren en de Jumbo deed er nog een schepje bovenop: we mochten voor 250 euro aan boodschappen uitzoeken en ontvingen klapkratten om in de vriezers te gebruiken.

Ook dit jaar weer een RTV Oost actie

Een kar boodschappen halen bij de supermarkt, voor veel gezinnen een wekelijkse gewoonte. Bij Stichting Manna worden iedere 14 dagen boodschappen gekocht voor gezinnen die onder de armoedegrens leven. Deze boodschappen kunnen we kopen met geld dat we ontvangen van donaties, maar ook krijgen we giften in natura, zoals u hierboven hebt kunnen lezen. RTV Oost organiseert van vrijdag 7 t/m zaterdag 15 december weer een boodschappenactie, net als voorgaande jaren deelt Manna in de opbrengst. Dit is volgens RTV Oost de laatste keer dat deze actie wordt gehouden en we hopen dat iedereen toch weer een steentje bij wil dragen aan deze actie, zodat wij gezinnen die het moeilijk hebben kunnen blijven ondersteunen: Manna is ontvangen en doorgeven! Op 15 december zal er actief geflyerd worden met een boodschappenlijst door vrijwilligers. Opnieuw is het Noordik benaderd, leerlingen kunnen dit als maatschappelijke stage doen, helpen jullie mee? Maar iedereen kan zich opgeven om mee te helpen, wilt u zich een paar uurtjes inzetten deze dag om te flyeren in de supermarkt dan kunt u zich opgeven bij actiegeef@manna.nu.

 

De deelnemende supermarkten zijn:

Coöp Den Ham, Jumbo Den Ham, Jumbo Vriezenveen, Coöp Vriezenveen, Jumbo Westerhaar, Jumbo Vroomshoop (alleen op 15/12), Attent Peddemors De Pollen.

 

Manna Fashion

Bij Manna Fashion komt er gelukkig nog steeds veel kleding binnen! Ook mochten de restanten kinderkleding van verschillende kledingbeurzen worden opgehaald: van de kledingbeurs van de Ontmoetingskerk in Vriezenveen (dit jaar voor het laatst georganiseerd) en uit Den Ham werden de restanten van de kledingbeurs van het Diakonale Project gedoneerd.

Ondergoed en sokken en pyjama’s worden nieuw aangeschaft, een donatie hiervoor is natuurlijk altijd welkom. Aan broeken, vooral jongensbroeken, is ook altijd behoefte. Als u kinderkleding wilt brengen (schoon, heel en modieus) kunt u dit bij Manna Fashion afgeven op dinsdag- en woensdagmorgen (uitgezonderd de schoolvakanties). Kunt u niet op dit tijdstip, neem dan even contact op met fashion@manna.nu.

Nog een verzoek aan hulpverleners en organisaties: wisselt u van contactpersoon, geeft het aan ons door zodat de lijnen kort blijven.

 

Van de voorzitter

In december van dit jaar bestaat Stichting Manna 10 jaar. Het begon in 2003 als een project vanuit een garage en in 2008 was het zo groot dat het is ondergebracht in een stichting door een aantal diakenen van het Diaconaal Platform Twenterand en twee van de initiatiefnemers die in 2003 waren begonnen. Het is geweldig hoe we met de inzet van zoveel vrijwilligers dit prachtige werk al zo lang mogen doen. Het is natuurlijk wel schrijnend dat het nodig is, maar in deze wereld zal het ook altijd nodig zijn! Het zorgen voor je naaste is een opdracht die in de Bijbel veelvuldig wordt herhaald, b.v. in Jesaja 58:7, waar staat: Geef eten aan de mensen die honger hebben. Geef onderdak aan vluchtelingen. Geef kleren aan de mensen die geen kleren hebben. Wees goed voor je volksgenoten.

Stichting Manna dankt haar bestaan uit pure afhankelijkheid van giften. We zijn heel dankbaar dat er elke keer weer zoveel binnenkomt. Gelukkig zien we dit jaar een daling van het aantal voedselpakketten. Gemiddeld hebben we 100 pakketten per keer uitgedeeld. Ook met de kleding en de verjaardagdozen bereiken we heel veel gezinnen.

Zoals eerder gemeld blijft de zoektocht naar een structurele onderkomen ons bezighouden. We zijn met het college van de gemeente Twenterand in gesprek en hopen binnenkort daar iets meer over te kunnen vertellen, maar het zou nu prematuur zijn daarover al iets definitiefs in een nieuwsbrief te verwoorden. Niet dat we dat niet zouden willen, maar het zou de besluitvorming daaromtrent kunnen beïnvloeden en dat is het laatste wat we willen. Zodra een en ander definitief is, zullen we alle vrijwilligers middels een mail op de hoogte brengen en alle andere inwoners van Twenterand via de gebruikelijke media.

Verhuizen brengt altijd onzekerheid met zich mee, zowel voor de cliënten als voor de vrijwilligers. Als bestuur realiseren we ons dat als geen ander! Een van onze verlangens is dat we graag een onderkomen willen waar we minimaal de komende 10 jaar mee vooruit kunnen, juist om een verhuizing te voorkomen. De afgelopen 10 jaar is de voedselbank  (Manna Care) al vier keer verhuisd en moest Manna Fashion een jaar sluiten omdat er geen gebouw beschikbaar was. We hopen en bidden dat we een definitieve plek mogen ontvangen!

Als bestuur wensen we alle lezers alvast fijne en gezegende feestdagen toe en tevens een gelukkig nieuwjaar!

  
 
 
Manna.nu | www.manna.nu
 
Voorkom verkeerde aflevering van deze nieuwsbrief. Voeg ons e-mail adres
info@manna.nu toe aan uw adresboek of lijst met veilige adressen.

Dit is een automatisch gegenereerd e-mailbericht.
Stuur aub geen reactie naar dit e-mailadres.

Klik hier als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.

Copyright © 2012 Manna.nu

Deze mailing is verzonden via Bandwerkplus.nl, het meest eenvoudige website-beheersysteem van Nederland.