Nieuwsbrief

 
   
  Manna.nu
Nieuwsbrief
 
 
         


 
 
 

Stichting Manna wenst u een gezegend 2017. Het afgelopen jaar zijn we als stichting Manna rijk gezegend met inzet, middelen, geestelijke ondersteuning en andere vormen van betrokkenheid. In 2017 hopen we opnieuw op de steun te kunnen rekenen van iedereen die ons en onze cliënten een warm hart toedraagt. We kunnen niet zonder deze steun van u als particulier, kerken, ondernemer, overheid, hulpverlenende instantie, vrijwilliger of welke relatie u ook met ons heeft.

Beursvloer

In oktober heeft Stichting Manna deelgenomen aan de Beursvloer Twenterand: met gesloten beurs worden matches gemaakt tussen bedrijven en instellingen en er zijn heel wat mooie deals gesloten voor Manna! Sommige deals lopen nog, maar enkele geslaagde matches kunnen we al wel noemen: Roelien Hair Fashion zorgde dat 14 kinderen een fantastische verwenmiddag kregen. Van De Wegwijzer in Vroomshoop ontvingen we 300 cd’s en folders. Van Soweco ontvingen we een aantal kerstpakketten en er is een deal met Soweco voor een gratis schoonmaaksessie, dit moet nog nader worden afgestemd. Begin januari werd de vloer in het depot schoongemaakt door schoonmaakbedrijf Klaas Harms en met behulp van de rolsteiger van Vosbouw werden ook de lampen vervangen. Tijdens de Beursvloer heeft het bestuur ook bedrijven uitgenodigd voor een ontbijt met een presentatie over de stichting en op 17 november vond dit plaats in het pand van Manna Fashion.  Het was een geslaagde bijeenkomst en het werk van Stichting Manna is weer een beetje bekender geworden bij de deelnemers aan het ontbijt: Direct ICT, de Rotaryclub Twenterand, het CDA, wethouder Martha van Abbema, Vosbouw Vroomshoop BV Huisblijftthuis, bouwbedrijf Veldhoff  en Zorgsaam Twenterand. Een andere deal die nog niet is afgesloten: in juni vindt Samen Loop voor Hoop plaats in Twenterand, deze keer in Vriezenveen georganiseerd door de Rotary Club Twenterand, 24 uur lopen voor het KWF. Er doet ook een team Manna mee, wie zich hierbij wil aansluiten kan zich aanmelden voor team Manna op de site van Samen Loop voor Hoop:

https://www.samenloopvoorhoop.nl/twenterand

 

Presentaties

Regelmatig worden er presentaties gegeven over het werk van Manna op scholen of kerken, maar ook bij Fashion. In september kwam de Cliëntenraad op bezoek om zich te laten informeren en enige tijd geleden vond er een informatieve ochtend plaats voor de hulpverleners waar Manna regelmatig contact mee heeft.

 

Vier scholen in actie voor Manna

Vier scholen organiseerden de afgelopen maanden een actie voor Manna: De Oranjeschool had het project ‘Geven en doorgeven’ en steunde het Happy Kids Project. De Shalomschool organiseerde in december de actie Geef, en dit leverde maar liefst 35 kratten met boodschappen op. ‘Delen maakt rijk’ was het thema bij De Smithoek in Den Ham, daar sluiten we ons natuurlijk helemaal bij aan! In dat kader werden er tijdens de kerstviering boodschappen ingezameld. En last but not least: Het Noordik organiseerde een kledingsinzamelingsactie voor Fashion met een mooie opbrengst.

 

    

 

Annemée Janse spaart voor Manna

Een heel bijzondere actie van een jong meisje met hart voor Manna: De 9-jarige Annemée Janse uit Vroomshoop spaarde het geld dat ze andere jaren aan Sinterklaas schoencadeautjes kreeg op met een heel mooie reden: met het opgespaarde geld kocht ze cadeautjes voor Manna Happy Kids. We mochten een mand vol met cadeautjes in ontvangst nemen, Annemée we zijn supertrots op je, wat een geweldige actie!

 

Prachtige giften

De afgelopen maanden ontvingen we prachtige giften, groot en klein,  we zetten er een aantal op een rij:  Schoenenhuis Jan Pas doneerde schoenen voor Fashion; Roetgerink Foundation schonk eind november een grote hoeveelheid kinderkleding aan Manna Fashion; Supercoop in Vroomshoop ondersteunt de Happy Kids-dozen met boodschappen; Stichting Mensen voor Mensen reikte twee prachtige cheques uit: 5000 euro voor Manna Family Care en 5000 euro voor Manna Fashion; Intertoys Vriezenveen zorgde voor een leuke sinterklaasattentie bij de cadeaubonnen van Happy Kids; van Larcom Ommen ontvingen we kortingsbonnen, chocoladeletters en kerstpakketten; Haringgilde De Zandstuve uit Den Ham doneerde een ruime hoeveelheid kerststollen; het CMK Vroomshoop en Bebo Parket Vriezenveen zorgden dat Manna gezinnen een rollade ontvingen in december; forelvisvijver De Koel’n Beerzerveld doneerde gerookte forel.

Naast Aardappelboer Hendrikus Kamphuis die al jaren de aardappelen gratis levert, ontvingen we ook van boer Dekker uit Westerhaar een aantal keren de aardappelen, boer Ormel uit Bruinehaar doet ook mee en er zullen nog meer boeren benaderd worden.

Jumbo Veld Westerhaar doneerde een zeer grote hoeveelheid overgebleven Sinterklaas-goed, net als Emté Vriezenveen, die tevens kerststollen doneerde. Er werd bakleverworst geschonken door een anonieme gever. Manna ontving een deel van de opbrengst van ‘Ik deel mijn kerstpakket.nl’ uit Oldenzaal Verpakkingsdozen voor kerst werden gesponsord door Mupla en Smurfit Kappa. Er werden nieuwe palletstellingen geplaatst in het depot van Manna Care, gratis geleverd door Mega Magazijninrichting BV.

We kunnen lang niet alle giften noemen, maar we weten ons door velen in Twenterand gesteund, kerken, scholen, bedrijven, particulieren etc. we bedanken iedereen die ertoe heeft bijgedragen dat we in 2016 ons werk konden doen!

 

 

Actie RTV Oost

In december vond weer de actie van RTV Oost ‘Samen voor de Voedselbank’ plaats. Deze keer werd er bij de plaatselijke supermarkten ingezameld, waarbij de opbrengst direct ten goede kwam aan de plaatselijke voedselbank en dus ook aan Stichting Manna. We bedanken alle supermarkten die hieraan hebben meegewerkt: Jumbo en Coöp Den Ham, Jumbo en Supercoöp Vroomshoop, Jumbo Westerhaar en Emté, Jumbo en Attent Peddemors in Vriezenveen. Behalve de mooie hoeveelheid boodschappen die plaatselijk is ingezameld zijn er ook online boodschappen gedoneerd, voor heel Overijssel is er voor 70.000 euro aan boodschappen-pakketten verkocht, de boodschappen die hiervan worden gekocht zullen worden verdeeld over alle deelnemende voedselbanken in Overijssel, een mooie actie!

Oorkonde uitgereikt

Er is een aantal bedrijven dat al jarenlang als sponsor optrekt met stichting Manna en om deze bedrijven te bedanken en extra in het zonnetje te zetten  is er een oorkonde in het leven geroepen, waarin de verdiensten van een bedrijf of persoon staan opgetekend. In november werd een oorkonde overhandigd aan Hans van der Stouw, directeur van Bandwerk Internet- en reclame bureau te Rijssen. Bandwerk heeft de website voor St. Manna gebouwd en verzorgt deze nu al jaren belangeloos en zonder kosten.

 

Van de voorzitter

In december 2008 is Stichting Manna opgericht, nadat al ettelijke jaren door een aantal vrijwilligers vanuit een kelder en daarna garage boodschappenpakketten werden bezorgd aan gezinnen die dat nodig hadden. Volgens de statuten waren bestuurders 1 keer voor een periode van 4 jaar herkiesbaar en nadien niet weer. In december 2016 moest er dus een andere voorzitter worden benoemd. Helaas is dat niet gelukt en ben ik, nadat de statuten zijn gewijzigd op 7 december opnieuw voor een periode van 4 jaar benoemd als voorzitter. Het is een hele eer om voorzitter te mogen zijn van een stichting met zoveel enthousiaste medewerkers die als vrijwilliger op allerlei plaatsen bezig zijn. Sinds december vorig jaar is Ria Bos begonnen als vrijwilliger met de speciale taak om de “Acties Geef” te coördineren en te helpen ondersteunen. Dit is een nieuwe taak en ze moet haar weg nog vinden. Wilt u haar bereiken dan is haar e-mailadres : actiegeef@manna.nu

Dit jaar hebben we ook veel vluchtelingen met een verblijfstatus van kleding en een boodschappenmand mogen voorzien. Het gaat hier dan om de eerste nood. Voor een vervolg moet men aan dezelfde criteria voldoen als iedereen. We prijzen ons gelukkig dat Stichting Manna helemaal is geïntegreerd in de Twenterandse samenleving. Natuurlijk zou een stichting als de onze niet nodig moeten zijn, want er is genoeg voor iedereen: Manna! “Iedereen moet voor zichzelf besluiten hoeveel hij wil geven. Je moet van harte geven, en niet omdat het verplicht is. Want God houdt van mensen die met vreugde geven.” (2 Korintiërs 9: 7) Veel Heil en Zegen voor het nieuwe jaar toegewenst!!

                                                                                                 Bertus Akse

Van de penningmeester

We mogen als stichting terugkijken op een goed verlopen 2016, ook in financieel opzicht. Een eerste analyse van de financiële cijfers over 2016 laat zien dat we het afgelopen jaar meer uitgaven dan inkomsten hebben gehad, maar daarvoor zijn aanwijsbare redenen. Allereerst wordt er sinds de heropening van Manna fashion in april 2015 ook weer extra aandacht besteed aan het bieden van een goed uitgeruste ontmoetings-/winkelruimte waar door diverse gezinnen volop gebruikt van wordt gemaakt. Uiteraard zijn hieraan extra kosten verbonden, maar aangezien er ook specifiek giften ten behoeve van Manna Fashion en/of Manna Kids (voor de verjaardagsdozen) worden ontvangen hebben we hiervoor ook de financiële middelen ter beschikking.Echter, de boeken van 2016 zullen naar verwachting gesloten worden met een klein negatief resultaat. De inkomsten van kerken, particuliere giften, bedrijven en scholen zijn voor alle groepen gedaald, in totaliteit met ca. 16%. Daar tegenover stond een daling van de ingekochte levensmiddelenuitgaven van 12%.Doordat we heel 2016 huurlasten hadden voor de winkel- en opslagruimte van Manna Fashion en in 2015 slechts gedurende 9 maanden is ook hier sprake van 33% hogere huurlasten in 2016.  Tot slot zijn ook de overige kosten t.b.v. Manna Fashion door deze langere openstelling gestegen.Al met al is de vermogenspositie van Manna hierdoor met ca. 3000 euro gedaald, maar gelukkig is de financiële situatie mede door de ontvangen subsidie die stichting Manna nu gedurende 2 jaren ontvangen heeft van de gemeente Twenterand zodanig dat wij ons gelukkig mogen prijzen dat ons werk op korte termijn niet in gevaar komt. Ook wil ik hier de ontvangen cheques van stichting Mensen voor Mensen niet onbenoemd laten, ook deze bijdrage maakt een substantieel deel uit van onze inkomstenstroom. En dan bovendien het uit te delen brood, vlees en aardappelen gratis ontvangen van onze sponsoren, ook dit mag uiteraard niet ongenoemd blijven. Dank daarvoor vanaf deze plaats!

Samen met de overige ca. 80 vrijwilligers zullen wij als bestuur ons uiterste best doen om Stichting Manna de komende jaren een plek te blijven geven op de sociale kaart van Twenterand. Mogen we daarvoor een beroep blijven doen op uw aller steun, als vrijwilliger, sponsor, financieel of materieel ondersteuner?

                                                                                   Bert Hemmer 

  
 
 
Manna.nu | www.manna.nu
 
Voorkom verkeerde aflevering van deze nieuwsbrief. Voeg ons e-mail adres
info@manna.nu toe aan uw adresboek of lijst met veilige adressen.

Dit is een automatisch gegenereerd e-mailbericht.
Stuur aub geen reactie naar dit e-mailadres.

Klik hier als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.

Copyright © 2012 Manna.nu

Deze mailing is verzonden via Bandwerkplus.nl, het meest eenvoudige website-beheersysteem van Nederland.